Daugiabutis namas

Daugiabučiams pastatams priskiriami trijų ar daugiau butų pastatai, bendrabučiai, globos namai ar pan.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.