Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

Stogų apšiltinimas.

 • ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu).
 • ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu).
 • ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su grafitu).
 • ETNA EPS 50 arba ETNA EPS N 50 (su grafitu).

Grindų šilumos ir garso izoliacija.

 • ETNA EPS 80.
 • ETNA EPS 70.
 • ETNA EPS 50.
 • ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija).

Sienų apšiltinimas.

 • ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu).
 • ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu).

Pamatų, rostverkų, cokolių, rūsių išorinės sienos apšiltinimas.

 • ETNA EPS 100.
 • ETNA EPS 150.
 • ETNA EPS 200.