Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.