Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams priskiriami negyvenamieji pastatai – gamybos ir pramonės paskirties pastatai, garažai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.