Fasadai

 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su lango apačia
 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su angokraščiu
 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su lango viršumi
 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su vidine atitvara (planas)
 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su tarpaukštine perdanga
 • Išorinės sienos, šiltinamos patalpoje, jungtis su plokščiu stogu prie parapeto
 • Išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 • Sienos šiltinimas ties lango nuolaja, kai langas yra prie sienos išorinio paviršiaus
 • Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato lango nuolaja
 • Sienos šiltinimas ties lango angokraščiu, kai langas prie šiltinamos sienos išorinio paviršiaus
 • Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato lango angokraščiu
 • Sienos šiltinimas ties viršulangiu, kai langas yra prie sienos išorinio paviršiaus
 • Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato viršulangiu
 • Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir apdailos plytelių jungtimi
 • Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir apdailos plytelių jungtimi (planas)
 • Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties pastato deformacine siūle (planas)
 • Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį prie horizontalios fasado iškyšos
 • Sienos šiltinimas, panaudojant cokolinį profiliuotį prie horizontalios fasado iškyšos
 • Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį ties atviro balkono perdanga
 • Sienos šiltinimas, panaudojant cokolinį profiliuotį ties atviro balkono perdanga
 • Sienos šiltinimas ties atvira fasado sienute