Pamatai, rūsys

 • Juostinio pamato ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 • Rostverko ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 • Rūsio išorinės sienos ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 • Pamato plokštės ir sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (variantas taikytinas pasyviesiems pastatams).
 • Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama
 • Eksploatuojamo pastato įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
 • Eksploatuojamo pastato iškišto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
 • Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės viršumi
 • Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės šonu
 • Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės apačia
 • Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama
 • Eksploatuojamo pastato itraukto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
 • Eksploatuojamo pastato iškišto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
 • Pamato plokštės ir sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema. (Variantas taikytinas pasyviesiems pastatams)