Visuomeninis pastatas

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriami negyvenamieji, viešosios paskirties pastatai: prekybos centrai, maitinimo įstaigos, kultūros, mokslo, poilsio, sporto paskirties pastatai, taip pat sandėliai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.