Pastatų atitvarų konstrukciniai sprendimai

Vartojami terminai

Šilumos perdavimo koeficientas (U vertė), yra šilumos srautas (vatais), perduodamas per atitvaros vieną kvadratinį metrą, padalintas iš temperatūrų skirtumo abiejose atitvaros (sienos, stogo, lango arba durų) pusėse.

Šilumos laidumo koeficientas (λ) yra šilumos kiekis, nusistovėjusiomis aplinkos sąlygomis praeinantis per 1 kvadratinio metro ploto ir 1 metro storio medžiagos sluoksnį, kai temperatūros abiejose sluoksnio pusėse skirtumas yra 1 laipsnis.

Šiluminė varža (R vertė). Medžiagos šiluminė varža apskaičiuojama medžiagos storį (d), išreikštą metrais dalijant iš šilumos laidumo koeficiento, išreikšto W/mK: R= d/λ

Šiluminė varža išreiškiama m2 K/W. Kuo ši vertė didesnė, tuo efektyvesnė izoliacija. Šiluminė varža priklauso nuo medžiagos rūšies, tankio ir porų struktūros, drėgmės kiekio ir temperatūrų skirtumo.

Šilumos perdavimo koeficientas

Šilumos perdavimo koeficientas (U-vertė). Šilumos perdavimo koeficientas (U) parodo konstrukcinio elemento, sudaryto iš tam tikro storio medžiagų, oro ir kitų sluoksnių gebėjimą perduoti šilumą, esant nusistovėjusioms aplinkos sąlygoms.

Tai yra šilumos kiekio, kuris praeina per konstrukcijos vienetinį plotą per laiko vienetą, esant vienetiniam konstrukciją ribojančių aplinkos temperatūrų skirtumui, matas.

Ši vertė yra atvirkštinis konstrukciją sudarančių medžiagų šiluminių varžų (R), vidinio ir išorinio paviršiaus šiluminių varžų sumai dydis. Projektinės U vertės nustatomos pagal numatytą energinio naudingumo klasę arba vietinių statybos normų reikalavimus.

U= 1 / (Rsi + R1 + R3 + … + Rm + Rse)

U vertė išreiškiama W / m2K

Šiame leidinyje pateikiame šiuo metu plačiausiai naudojamus pastatų atitvarinių konstrukcijų, su efektyviomis termoizoliacinėmis medžiagomis, sprendimus. Prie kiekvieno sprendimo pateikiamos atitinkamos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento U vertės apskaičiuotos pagal STR reikalavimus.

A klasė

U(A) (W/(m2K)) vertės A energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016

Atitvarų apibūdinimasGyvenamieji pastataiNegyvenamieji pastatai
Viešosios paskirties pastataiPramonės pastatai
Stogai0,140,150,19
Perdangos
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu0,160,180,25
Perdangos virš nešildomų rusių ir pogrindžių
Sienos0,150,180,22
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros1,01,21,4
Durys, vartai1,41,81,9

A+ klasė

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016

Atitvarų apibūdinimasGyvenamieji pastataiNegyvenamieji pastatai
Viešosios paskirties pastataiPramonės pastatai
Stogai0,120,130,17
Perdangos
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu0,140,160,21
Perdangos virš nešildomų rusių ir pogrindžių
Sienos0,130,150,19
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros0,91,01,1
Durys, vartai1,31,61,8

A++ klasė

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++) (W/(m2K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016

Atitvarų apibūdinimasGyvenamieji pastataiNegyvenamieji pastatai
Viešosios paskirties pastataiPramonės pastatai
Stogai0,100,110,15
Perdangos
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu0,120,140,18
Perdangos virš nešildomų rusių ir pogrindžių
Sienos0,110,120,17
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros0,800,901,0
Durys, vartai1,21,41,9

Kaip naudotis informacija