Vienbutis namas

Vienbučiams namams priskiriami gyvenamieji vieno ar dviejų butų namai, vienbučių namų pora arba blokuoti namai.

Visi pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad atitiktų juos reglamentuojančius normatyvinius aplinkosaugos, sveikatos ir higienos, statybos, priešgaisrinės saugos rekomendacijas, taisykles bei norminius aktus.

Pamatų, rostverkų, cokolių, rūsių išorinės sienos apšiltinimas.
ETNA EPS 100. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūsių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas, kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, vidutinė.
ETNA EPS 150. Vertikali šilumos izoliacija. Pamatai, rostverkai, rūsių išorinės sienos, cokoliai. Naudojamas kai apkrova, veikianti šilumos izoliaciją, didelė (pvz. šalia judri gatvė).
ETNA EPS 200. Horizontali šilumos izoliacija po pamatais. Tikslesnis EPS parenkamas įvertinus susidarančių apkrovų dydį.
Sienų apšiltinimas.
ETNA EPS 70 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas tinkuojamai sudėtinei termoizoliacinei sistemai, vėdinamai termoizoliacinei sistemai, šilumos izoliacijai išorinės sienos viduje, šilumos izoliacijai, kai siena apšiltinama iš vidaus.
ETNA EPS 50 ir ETNA EPS N 70 (su grafitu). Naudojamas šilumos izoliacijai karkasinėje išorinėje sienoje.
Stogų apšiltinimas.
ETNA EPS 100 arba ETNA EPS N 100 (su grafitu). Naudojamas plokščiam stogui apšiltinti viensluoksne šilumos izoliacija. Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (viršutiniam sluoksniui).
ETNA EPS 80 arba ETNA EPS N 80 (su grafitu). Plokščiam stogui, apšiltintam dviem polistireninio putplasčio sluoksniais (apatiniams sluoksniui). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija virš gegnių arba kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Virš šilumos izoliacijos standi arba kieta danga (čerpės, profiliuota skarda ir pan.).
ETNA EPS 70 arba ETNA EPS N 70 (su grafitu). Šlaitiniam stogui su šilumos izoliacija po gegnėmis, stogas apšiltintas patalpoje (iš vidaus).
ETNA EPS 50 arba ETNA EPS N 50 (su grafitu). Šlaitiniam stogus su šilumos izoliacija tarp gegnių.
Grindų šilumos ir garso izoliacija.
ETNA EPS 80. Naudojamas šildomoms grindims, grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.
ETNA EPS 70. Naudojamos grindims virš grunto su šilumos izoliacija po armuoto betono sluoksniu. Perdangoms virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų. Šilumos izoliacijai po perdanga (iš apačios).
ETNA EPS 50. Grindims su šilumos izoliacija tarp medinių gulekšnių.
ETNA EPS T (su padidinta garso smūgio izoliacija). Grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu ant perdangos virš atvirų ertmių arba nešildomų patalpų.
Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės.Rūsio perdangoms su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės.Perdangoms tarp aukštų su mediniu grindų apvadu.Perdangoms tarp aukštų su cokoline plytele kaip grindų apvadu, perdangoms tarp aukštų su šildomomis grindimis, medžio sijų perdangoms, perdangoms su tekstiline danga.